Loading images...

Anemie

Anemie, oftewel bloedarmoede, is een toestand waarbij te weinig rode bloedcellen in het bloed stromen. Hierdoor zijn er minder rode bloedcellen beschikbaar voor het zuurstoftransport naar de organen en de spieren. Dit wil niet zeggen dat het dier te weinig bloed heeft. De hoeveelheid bloed van een gezonde hond of kat is ongeveer 8-10% van het lichaamsgewicht. Een dier met anemie heeft meestal eenzelfde hoeveelheid bloed maar er circuleren te weinig rode bloedcellen, het bloed is als het ware te dun. De verschijnselen van de anemie zijn afhankelijk van de ernst van het tekort aan rode bloedcellen, de oorzaak en de snelheid waarmee de anemie ontstaat. Als het lichaam voldoende tijd heeft om zich aan te passen aan de anemie zullen de verschijnselen milder zijn. Het dier kan bleek en sloom worden, verminderd uithoudingsvermogen hebben of zelfs flauwvallen. We zullen bloed afnemen om te evalueren hoe ernstig de anemie is en of uw dier acute therapie in de vorm van infuus of een bloedtransfusie nodig heeft. Een bloedtransfusie is geen oplossing voor de anemie en werkt slechts tijdelijk. Bloedarmoede is namelijk geen ziekte maar een symptoom. Dat wil zeggen dat we op zoek moeten gaan naar de onderliggende oorzaak. De therapie en prognose is afhankelijk van de oorzaak van de anemie.

Bloedverlies

Een anemie kan ontstaan door bloedverlies omdat er bijvoorbeeld een bloedende wond is, maar ook bloedverlies via de darmen of in de buik kan leiden tot anemie. Stollingsstoornissen kunnen leiden tot een verminderde werking van het stollingsproces waardoor kleine wonden gemakkelijker gaan bloeden.

Te weinig aanmaak van rode bloedcellen

Rode bloedcellen leven ongeveer 4 maanden. Het beenmerg maakt nieuwe cellen aan om de oude te vervangen. Sommige ziekten kunnen ertoe leiden dat het beenmerg niet meer goed functioneert en weinig of geen rode bloedcellen meer worden aangemaakt. Het duurt dan 3 maanden voordat de anemie ontstaat omdat er tot die tijd nog genoeg oude rode bloedcellen zijn. De verschijnselen zijn meestal relatief mild ondanks een flinke anemie omdat het een langzaam proces is. In het bloed kunnen we de activiteit van het beenmerg meten door het aantal jonge rode bloedcellen te tellen.

Afbraak van rode bloedcellen

Anemie kan ook ontstaan doordat de rode bloedcellen in het bloed worden afgebroken. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Er bestaan parasieten die in de rode bloedcellen gaan zitten en deze vervolgens kapot maken. Babesia canis is een dergelijke parasiet die in Zuid- en Oost-Europa voorkomt en wordt overgedragen door teken. In een bloeduitstrijkje kunnen we deze parasieten onder de microscoop zien. Naast parasieten kan het eigen lichaam ook de rode bloedcellen aanvallen en kapot maken, we noemen dit immuungemedieerde hemolytische anemie (IHA). Er bestaan speciale testen om aan te tonen of er sprake is van afbraak van rode bloedcellen, zoals de osmotische resistentie-test en de Coombs test.