Loading images...

Cavia’s en konijnen

De cavia en het konijn: maatjes of vijanden?

Vaak worden konijnen en cavia’s in een hok samen geplaatst, maar is dit wel een logische combinatie om bij elkaar te zetten? Beide zijn ze knaagdieren, houden er van om in een groep te leven en zijn van nature prooidieren.  Daar en tegen is de manier van communiceren totaal anders.

Het groepsleven

Prooidieren leven in het wild bij elkaar in grote groepen, dit zorgt voor bescherming en de taken van het dagelijks leven kunnen verdeeld worden. Zo zit de één op de uitkijk terwijl de ander rustig kan eten. Belangrijke aspecten van in een groep leven zijn communicatie, rangorde en sociale vaardigheden, zoals groomen. Omdat cavia’s en konijnen twee verschillende diersoorten zijn zullen ze op die punten met elkaar verschillen. Dit maakt het erg onwaarschijnlijk dat cavia’s en konijnen samen één grote levensgroep vormen.

De voeding

Op veel punten lijken de voedingspatronen van cavia’s en konijnen op elkaar. Beide hebben veel hooi en droogvoer nodig om het slijtage proces van het gebit te optimaliseren. Het grootste verschil tussen een konijn en een cavia is, de noodzakelijke behoefte van cavia’s aan vitamine C. Konijnen maken deze vitamine aan in het lichaam, net als ons mensen, cavia’s daar en tegen niet. Vitamine C wordt om die reden vaak extra in het caviavoer toegevoegd. Het kan slecht voor de gezondheid van de cavia zijn als zij alleen konijnenvoer te eten krijgt.

De leefomgeving

 Konijnen in het wild zoeken naar voer op beschutte plekken maar ook op open velden. Ze graven met hun voorpoten en steunen op hun achterpoten als ze uitkijken naar gevaar. Cavia’s zoeken alleen naar voer op beschutte plekken. Ze zijn namelijk niet snel en beweegbaar genoeg om te vluchten op het open veld. Hiermee moet ook rekening gehouden worden als konijnen en cavia’s samen zitten, zorg voor goede schuilplekken.

De rangorde

Voor konijnen is rangorde belangrijker dan voor cavia’s. Onder de konijnen bestaat er een lineaire rangorde onder de mannetjes en onder de vrouwtjes. Daarnaast weet ook iedereen in de groep zijn plaats. Rangorde wordt bepaald door agressie, wegjagen en rijden op andere. Bij de cavia gaat dit veel gemoedelijker, namelijk door stijf op poten te lopen, haren overeind te zetten en dreigende geluiden te produceren. De rangorde is zo verschillend tussen de twee diersoorten dat dit voor grote problemen kan zorgen. Als een konijn zijn rangorde wil duidelijk maken aan een cavia, kan dit erg beangstigend zijn en zorgen voor verwondingen.

Grooming

Konijnen wassen en verzorgen elkaar veel intensiever in vergelijking met cavia’s. Het is een belangrijk element van het samen leven in de groep en een manier van communiceren. Cavia’s groomen elkaar niet. Dit kan ervoor zorgen dat een konijn zich eenzaam voelt wanneer het samenwoont met een cavia.

Zowel voor de cavia als voor het konijn geldt: een soortgenoot geniet de voorkeur boven een ander gezelschap, maar samen is altijd beter dan alleen!