Loading images...

Encephalitozoon Cuniculi bij konijnen

Een verlamde achterhand, een scheef kopje, blaasproblemen, oogproblemen: allemaal klachten die regelmatig voorkomen bij het konijn. Voor het konijntje zijn dit erg vervelende ziektes, maar voor de dierenarts is het een waar gepuzzel om er achter te komen wat de juiste oorzaak is. Neem nou de verlamde achterpoten, van vroeger uit hebben dierenartsen geleerd dat dit waarschijnlijk komt door een blessure in de rug. Maar wanneer er een röntgenfoto gemaakt wordt kan dit niet aangetoond worden. Zo zijn er talloze, voornamelijk neurologische problemen bij konijnen die tot nu toe lastig te behandelen waren, omdat de oorzaak niet gevonden kon worden.

Na vele jaren en onderzoeken is er een parasiet gevonden bij konijnen, namelijk E.Cuniculi. En laat deze ziekte nou ook al die verschijnselen vertonen die hierboven vernoemd worden. E.Cuniculi is een eencellige micro-organisme en de volledige naam is Encephalitozoon Cuniculi. Bij veel konijnen komt deze parasiet voor in de nieren en kan daar vanaf de geboorte al aanwezig zijn, zonder symptomen gezien worden. Als de weerstand van het konijn vermindert, krijgt deze ziekte de overhand en verplaatst zich naar de rest van het lichaam, voornamelijk naar de hersenen. Ze kunnen deze ziekte overal en op elk tijdstip oplopen uit de omgeving.

Wat zijn nou typische verschijnselen van deze ziekte?

1. Neurologische problemen
Dit kan zich uiten in een scheve kop of ook wel draainek genoemd, maar ook in tollen om de as, of wankel op de poten staan. E. cuniculi is de meest voorkomende oorzaak van deze symptomen. Zeker als er geen middenoorontsteking geconstateerd kan worden. Het is vaak erg schrikken voor de eigenaar als het hoofd van zijn konijn scheef staat. De ziekte is dan vaak in een ver gevorderd stadium en er is dan een intensieve zorg en behandeling nodig. Gelukkig is deze ziekte voor de meeste konijnen te behandelen, maar er kunnen mogelijks afwijkingen blijven bestaan.

2. Achterhandproblemen
Hierbij zien we konijnen die wel kunnen lopen maar minder kracht hebben in hun achterhand tot konijnen met een totale verlamming van de beide achterpoten. Zoals eerder gezegd blijkt vaak uit röntgenfoto’s dat er niets met de rug aan de hand is.

3. Blaas- en/of nierproblemen
E.Cuniculi kan ontstekingen in de nieren en de zenuwen van de blaas geven. Hierdoor kan de blaas niet goed geleegd worden en hij loopt over. Vaak denken eigenaren dan dat het konijn een blaasontsteking heeft of incontinent is. Naast het vaker vuil worden van de bak, zien we dat door het continu lekkend van urine, de huid heel erg geïrriteerd raakt en gaat ontsteken. Dit noemen we urinebrand. Ook kan het de eigenaar opvallen dat de waterfles vaker gevuld moet worden omdat het konijn meer is gaan drinken. Dit is het gevolg van de verminderde werking van de nieren.

4. Oogproblemen
E. Cuniculi infecties bij het oog uiten zich tot lensvertroebeling of tot een wolkerige verdikkin in het oog.

5. Afvallen zonder aanwijsbare reden
Afvallen kan natuurlijk op een hoop andere oorzaken wijzen. Denk maar aan de meest voorkomende oorzaak, namelijk tandproblemen. Als alle andere oorzaken echter uitgesloten zijn, dan is E.Cuniculi zeker een mogelijkheid.

Hoe stellen we de diagnose?

U ziet dat de verschijnselen allemaal veel voorkomende konijnen problemen zijn, sommige ernstiger dan de anderen. Daarnaast zijn er, bij elk verschijnsel die hierboven vernoemd wordt, meerdere oorzaken mogelijk. Dit maakt E. Cuniculi een ziekte die vaak niet op tijd of helemaal niet herkend wordt. Dit is jammer, want snel starten met de behandeling is heel belangrijk. Er bestaan bloedonderzoeken om deze ziekte aan te tonen, maar de betrouwbaarheid hiervan is twijfelachtig. Daarom behandelen wij konijnen met de betreffende symptomen gelijk voor E. Cuniculi, totdat een andere oorzaak bewezen is.

Hoe behandelen we E.Cuniculi?

Gelukkig kunnen we deze ziekte goed behandelen. De weg naar genezing is wel erg lang. Bij sommige konijnen moeten we wekenlang medicatie geven. Fysiotherapie kan helpen bij houdingsproblemen. Ondanks de lange behandeling is dit het echt waard. De meeste konijnen knappen heel goed op.