Loading images...

Entropion

entropionEntropion is een aandoening waarbij de oogleden naar binnen krullen. Door de afwijkende stand komen de haren van het ooglid in contact met de oogbol. Dit geeft een voortdurende irritatie en pijn aan de ogen. Als gevolg hiervan gaat de hond knijpen met de ogen, waardoor het effect van de entropion juist versterkt wordt. Als er niet op tijd wordt ingegrepen kan er een beschadiging van het hoornvlies optreden, wat uiteindelijk zelfs kan leiden tot blindheid.

Door de overdadige huidvorm is de Sharpei extra gevoelig voor deze aandoening. In sommige gevallen kan reeds op jonge leeftijd al entropion voorkomen.

Symptomen

Entropion uit zich door het knijpen met de oogleden en een overmatige tranenvloed. Ook wordt soms een blauwe waas op het oog gezien. Dit is een teken dat er reeds beschadiging van het hoornvlies is opgetreden. Ziet u een van deze symptomen, wacht dan niet, maar laat de ogen zo snel mogelijk controleren om erger te voorkomen.

Bij pasgeboren pups kan entropion ertoe leiden dat de oogjes te laat open gaan. Vaak wordt dit te laat opgemerkt. Zijn de oogjes tien dagen na de geboorte nog niet open, laat ze dan controleren op entropion!

Behandeling

Afhankelijk van de ernst en leeftijd zijn er verschillende behandelingsmogelijkheden.

Tacken

Op jonge leeftijd, als de hond nog in de groei is, kan tacken uitkomst bieden. Hierbij wordt met behulp van twee hechtingen het ooglid recht getrokken. Deze hechtingen blijven minimaal drie weken zitten. Als gevolg van groei en littekenweefsel zullen de oogleden een betere stand aannemen, waardoor de entropion verdwijnt.

Entropion operatie

Is de hond te oud om te tacken of heeft tacken niet voldoende effect gehad, dan is een operatie noodzakelijk.

 

Eerst wordt bepaald hoe ernstig de entropion is. Zowel het boven- als onderooglid is naar binnen gekruld. Het oog staat niet mooi open.

Met een fijn operatiemesje wordt op 5 mm afstand van de ooglidrand de eerste snede gemaakt om een stukje huid van het ooglid te verwijderen.

Na de operatie staat het oog weer mooi open. De hechtingen worden bij de controle na 10 dagen zo nodig verwijderd.