Loading images...

Kennelhoest

Wat is kennelhoest?

Kennelhoest is een zeer besmettelijke infectie van de voorste luchtwegen van de hond. Kennelhoest wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren. De belangrijkste verwekkers zijn de bacterie Bordetella bronchiseptica en het paraïnfluenzavirus.

Wat zijn de verschijnselen van kennelhoest?

Kennelhoest uit zich door een droge, harde hoest. Ook kunnen lange hoestbuien voorkomen die gepaard gaan met kokhalzen of braken. Het hoesten kan soms wekenlang aanhouden met als risico dat het chronisch wordt of dat longontsteking als complicatie kan optreden. Vooral pups of oudere en zwakke dieren hebben hier een grotere kans op.

Welke honden lopen het meeste risico op kennelhoest?

Hoewel de naam dat wel doet vermoeden, wordt kennelhoest niet alleen in kennels opgelopen. Eigenlijk leveren alle plaatsen waar honden samenkomen – pensions, asielen, shows, hondenscholen, speelweides, hondenuitlaatservices – gevaar op voor een hond.

Hoe wordt kennelhoest behandeld?

Als behandeling direct bij de eerste verschijnselen plaatsvindt, is er een grote kans op succes. Als er echter te lang gewacht wordt met behandelen kan de hoest chronisch worden of zich zelfs ontwikkelen tot longontsteking. De behandeling zal een antibioticum bevatten eventueel gecombineerd met aanvullende ondersteunende therapie.

Tip: Als een hond kennelhoest heeft is het belangrijk om hoesten zoveel mogelijk te voorkomen. Het is in dat geval aan te raden om de hond uit te laten met een tuigje of snuitband (zgn. halty) om druk op de luchtpijp te voorkomen.

Vaccineren tegen kennelhoest

Er zijn op dit moment in Nederland twee mogelijkheden om tegen kennelhoest te vaccineren: Een hond kan door middel van een injectie of door middel van een neusdruppel gevaccineerd worden. Beide vaccinaties hebben hun specifieke voordelen. Uit publicatie blijkt echter dat een neusenting tegen kennelhoest een betere bescherming tegen zowel ziekte als infectie geeft dan een injectie-enting. In de praktijk blijkt een zeer enkele hond soms moeilijk te druppelen, waarbij een de injectie-enting een uitkomst kan zijn.

Aangezien de belangrijkste verwekkers de bacterie Bordetella bronchiseptica en het paraïnfluenzavirus zijn, is het wel belangrijk om tegen beide verwekkers te vaccineren. Een dierenarts kan u hierover uitgebreid informeren.

Een hond die naar een pension gaat moet altijd gevaccineerd zijn en meestal moet een vaccinatie uiterlijk 3 tot 4 weken voor pensionbezoek hebben plaatsgevonden. De vaccinatie eisen kunnen echter per pension verschillen. Vraag bij reservering meteen naar de vaccinatie-eisen.

Wat zijn de risico’s van vaccineren?

Vaccinatie kan in uitzonderlijke gevallen leiden tot bijwerkingen. Onze praktijk kan u informeren over specifieke risico’s. De meeste honden zullen echter geen enkel nadeel ondervinden van een vaccinatie.