Loading images...

Maagtorsie

Wat is het?

Een maagtorsie of maagdraaiing is een acute, levensbedreigende afwijking. Het is dan ook een spoedgeval, want er moet onmiddellijk ingegrepen worden!
Hoe dit precies ontstaat is tot op de dag van vandaag nog steeds niet volledig achterhaald. Wel weten we dat het veroorzaakt wordt door een ophoping van lucht in de maag waardoor deze eerst opzwelt en daarna kan gaan draaien. Dit kan bv. gebeuren wanneer de hond gekke bewegingen maakt net na de maaltijd, maar het kan ook spontaan ontstaan.
Door de zwelling en natuurlijk door de draaiing worden de in- en uitgang van de maag afgeknepen en is er zonder drastische hulp geen weg meer terug. Door de draaiing van en de druk op de bloedvaten raakt de hond in een ernstige shock. Als zo’n dier niet geholpen wordt, kan het overlijden t.g.v. die shock omdat de organen veel minder bloed en dus zuurstof krijgen. Een vreselijke dood die gepaard gaat met pijn en stress voor de hond.
De draaiing kan variëren van 90° tot 360°. De ernst en het verloop van de maagtorsie hangen hier deels van af.
Vermits de milt vastzit aan de maag, kan deze ook mee gaan draaien. Hierdoor wordt de bloedafvoer van dit orgaan afgekneld en gaat de milt opzwellen. Uiteindelijk kan deze gaan scheuren en bloeden, waardoor de buik vol loopt met bloed en het hele verloop nog verergerd wordt.

Hoe te herkennen?

Maagtorsies zien we voornamelijk bij grote rassen met een diepe borstkas. Bij kleine honden wordt het (bijna) niet gezien.
De voornaamste symptomen zijn:

  • Poging tot braken: omdat de maag uitzet, heeft de hond de neiging om te gaan braken. Vermits de in- en uitgang afgesnoerd zijn, kan er echter geen inhoud uit de maag. De hond zal dus proberen te braken, maar er komt niets.
  • Overmatig speekselen tgv misselijkheid.
  • Opzetten van de buik t.g.v. de gasopstapeling.
  • Erg onrustig of juist erg sloom

Let er echter op dat niet elke hond met een maagtorsie zo’n duidelijke symptomen heeft. Soms is de opzetting nauwelijks zichtbaar of heeft de hond helemaal geen braakneigingen! Sommige honden gedragen zich alleen maar heel raar (de genoemde onrust, of juist extreme sloomheid en slapte).

Wat kunt u doen?

Als u de verschijnselen zoals hierboven beschreven zijn herkent, moet u onmiddellijk een dierenarts waarschuwen. Bij enig vermoeden van een maagtorsie zal deze u aanraden meteen naar de praktijk te komen!

Behandeling:

De behandeling van een maagdraaiing verloopt in 2 fases:
Eerst en vooral zal de dierenarts de eerste hulp bieden. Bij een erg opgezette maag zal hij/zij deze puncteren om het overmatige gas af te laten. Hierdoor zal de maag weer enigszins krimpen en vermindert de druk op de bloedvaten.
Daarna wordt de torsie zelf behandeld, eventueel onder een lichte sedatie. Een daarvoor speciaal ontworpen slang wordt via de slokdarm tot aan de maag gebracht. Als de torsie nog niet té ver gevorderd is, kan de buis vaak tot in de maag gebracht worden. Via deze slang kan de dierenarts lauwwarm water in de maag brengen en deze spoelen. Op die manier wordt getracht om zoveel mogelijk maaginhoud uit de maag te hevelen.
Omdat de kans op wederom een draaiing toch nog aanwezig blijft na de behandeling met de slang, zal de hond worden nabehandeld met medicatie en een strikt voedingspatroon. In sommige gevallen wordt gekozen voor een operatie, waarbij de maag vast gezet wordt aan de buikwand. De maag kan dan niet meer draaien, zodat een tweede operatie in de toekomst niet nodig zal zijn.
In gevallen waarbij we met de slang geen resultaat bereiken, moeten we zeker gaan opereren. De maag wordt dan manueel terug gedraaid bij een geopende buikholte. Soms moet dan ook de milt verwijderd worden omdat die te lang bekneld heeft gezeten. De maag wordt vastgezet aan de buikwand zodat deze niet meer kan gaan draaien.
Na de operatie moet de hond nog even in de opname blijven; dit kan variëren van één tot enkele dagen. Tijdens deze opname krijgt hij verder infuus toegediend en starten we geleidelijk aan weer met het toedienen van licht verteerbaar voer. Indien nodig kan ook medicatie tegen misselijkheid gegeven worden.

Preventief opereren: ja of nee?

Er zijn mensen die ervoor kiezen om preventief de maag vast te laten zetten. Bij grote rassen, die gepredisponeerd zijn voor maagtorsie is dat een heel begrijpelijk verzoek.  In veel gevallen wordt het vastzetten van de maag preventief uitgevoerd tijdens een andere buikoperatie, zoals een sterilisatie. Deze operatie kan ook in onze kliniek worden uitgevoerd. Overleg met één van onze dierenartsen of uw hond in aanmerking komt voor deze operatie.