Loading images...

Meningitis

Meningitis/myelitis:

Ontsteking van het centraal zenuwstelsel kan zowel veroorzaakt worden door een virus, bacterie, schimmel of parasiet. Daarnaast bestaat er ook nog een heel gamma van aandoeningen waarbij de precieze oorzaak niet bekend is. Er wordt vermoed dat deze laatste het gevolg zijn van een immunologische reactie t.g.o. het eigen weefsel.

Symptomen:

De klinische symptomen van een dergelijke ontsteking worden bepaald door de exacte locatie van de aandoening en de ernst van de ontstekingsreactie. Zo zal meningitis (hersenvliesontsteking) voornamelijk leiden tot nekpijn, stramheid, een gebogen wervelkolom en tegenstribbelen bij het manipuleren van hoofd, nek en ledematen. Ook koorts wordt regelmatig waargenomen. Myelitis (ontsteking van het ruggenmerg) en encephalitis (ontsteking van de hersenen) geeft eerder neurologische symptomen (uitvallen van bepaalde functies), waarbij de exacte locatie weer de symptomen bepaald.

Diagnose:

Om te bevestigen dat er inderdaad sprake is van een ontsteking in het centraal zenuwstelsel, moet er cerebrospinaal vocht (CSV, hersenvocht) afgenomen worden. De cellen die in dit vocht worden teruggevonden kunnen, samen met de klinische symptomen, een idee geven over de precieze oorzaak van de aandoening. Eventueel kan er wat CSV in cultuur worden gezet (een kweekje) en kunnen bepaalde antistoffen worden bepaald. Afhankelijk van de vermoedelijke oorzaak moeten er nog bijkomende tests uitgevoerd worden, zodat de diagnose met zekerheid gesteld kan worden en de correcte behandeling kan worden gestart. Deze tests kunnen gaan van een bloedonderzoek, röntgenfoto’s, echo, swabs en oogonderzoek tot endoscopie.

Behandeling:

Zoals reeds aangehaald zal de juiste behandeling afhangen van de gevonden oorzaak. Zo zal in het geval van een bacteriële ontsteking antibiotica ingezet worden, terwijl bij een steroïd responsive meningitis prednisolone zal worden gebruikt. Daarnaast dient de patiënt ook “ondersteunende behandeling” te krijgen. Dit houdt bv. in dat de koorts geremd zal worden of dat er pijnstilling zal worden toegediend, enz.