Loading images...

Plaskater

Mijn kater kan niet plassen!

Plasproblemen als gevolg van blaasgeruis komen bij katten veelvuldig voor. Bij katers kan dit tot een gevaarlijke situatie leiden, zij hebben namelijk een erg nauwe urinebuis. Blaasgruis kan klontjes of steentjes vormen die vastlopen in de urinebuis.

De kater zit steeds te persen en er komt slechts een druppeltje urine of zelfs helemaal niks. Vaak plast hij dan buiten de kattenbak, hij blijft zitten persen en miauwt klagelijk en is slomer.

Wat kunt U doen?

Zo snel mogelijk contact opnemen met Uw dierenarts. Deze zal dan in eerste instantie controleren of de blaas niet overvuld is. Wanneer geen sprake is van overvulling, kan worden volstaan met het geven van een antibioticakuur en een blaasontspanner. Urineonderzoek kan vervolgens uitwijzen of er sprake is gruisvorming. Als er sprake is van een door gruis veroorzaakte blaasontsteking, wordt een blaasgruis verwijderend dieet voorgeschreven. Na drie maanden volgt een urineonderzoek om te controleren of de urine nu ook werkelijk gruisvrij is. Later wordt overgeschakeld op een gruisvoorkomend dieet dat levenslang wordt verstrekt omdat anders 70% kans bestaat dat het gruis terugkomt! Hier is verstandig elk half jaar een urineonderzoek te laten uitvoeren.

Plasproblemen met urinebuisverstopping

Als een propje de urinebuis verstopt, kan de kater niet meer plassen. Het gevolg is niervergiftiging. De kat wordt suf en kan braken. Binnen de 2 dagen kan deze leiden tot shock, coma of zelfs de dood.

Wat kunt U doen?

Neem zo spoedig mogelijk contact op met Uw dierenarts. Waarschuwing : soms lijkt het wel of de kat zijn ontlasting niet kwijt kan. Neem bij twijfel geen enkel risico. De verstopping moet zo snel mogelijk worden opgeheven. Als het lukt, kan de blaas geleegd worden, vervolgens wordt de blaas gespoeld. Na deze behandeling krijgt de patiënt een infuus en meerdere medicijnen

Nabehandeling : het belangrijkste is ervoor te zorgen dat de urinebuis niet opnieuw verstopt. Dit kan d.m.v. medicijnen en een blaasdieet.

Vooruitzichten : als de urinebuis niet langer dan een dag verstopt heeft gezeten, is het vooruitzicht over het algemeen gunstig. De vooruitzichten worden somberder naarmate de verstopping langer heeft geduurd. Er is dan kans op niervergiftiging en ernstige blaasbeschadiging.

In een enkel geval blijkt het niet mogelijk om de urineverstopping op te heffen. Dan is als uiterste redmiddel nog een operatie mogelijk. Deze operatie kan ook een oplossing zijn voor katers die regelmatig verstopt geraken. Het nauwe gedeelte van de urinebuis wordt verwijderd, zodat het gruis zonder problemen worden uitgeplast. Na de operatie zal er gedurende vijf dagen een catheter blijven zitten. Als U Uw dier weer ophaalt is het achterste kaalgeschoren en er zitten een aantal kleine hechtingen onder de anus. Thuisgekomen zal hij nog enige tijd op de urine blijven persen, mogelijk ook buiten de kattenbak. In verreweg de meeste gevallen is de operatie afdoende en treden nooit meer blaasklachten op.