Loading images...

Trombose bij katten

Trombose is het ontstaan van spontane bloedstolsels in de bloedbaan. Afhankelijk van de plek waar die stolsels vastlopen of ontstaan, benoem je deze trombose. Lopen ze vast in het bloedafvoerende gedeelte dan spreekt men van een veneuze trombose. Bij mensen zijn dit overigens vaak de spataderen. Lopen ze vast in de slagaderen dan spreek je van een slagaderlijke trombose. Deze laatste heeft veel ernstige gevolgen aangezien er een acuut tekort komt van zuurstofrijk bloed naar het achterliggend weefsel. Bekend is het herseninfarct bij de mens, waarbij een stolsel vastloopt in de slagader naar de hersenen. Hierdoor ontstaan afhankelijk van de ernst (grootte stolsel/ afsluiting ader) meer of minder hersenbeschadigingen.

Bij katten met trombose zien we vaak dat het stolsel vastloopt ter hoogte van de splitsing van de aorta (grote lichaamsader) naar de achterpoten en verlamming veroorzaakt van de achterpoten. Deze katten zijn meestal onrustig en hebben pijn. De pijn wordt veroorzaakt door de stoffen die vrijkomen door het afstervend weefsel van (1 van de )achterpoten. Eerst worden de poten hard en stijf en daarna treedt er verlamming op en worden ze koud door de verminderde doorbloeding. Deze soort patiënten die bij ons nogal eens een keer worden aangeboden wordt onderzocht of er nog een pols te voelen is in de liesslagaderen. Deze pols is meestal afwezig en dit kan bevestigd worden door echografisch onderzoek bij ons in de kliniek. In de meeste gevallen speelt het hart een belangrijke rol, aangezien het hart vaak de bron is van de stolsels. Door middel van echografisch onderzoek van het hart kunnen afwijkingen van het hart bepaald worden en zelfs het stolsel gevonden worden.
Dus bij een kat met trombose is het onderliggend probleem vaak een ernstig hartprobleem.

Dus niet alleen de gevolgen zijn een probleem, maar ook de oorzaak (lees hartprobleem) dient goed onderzocht en op tijd behandeld te worden. De kat met een hartprobleem die een trombose ontwikkelt, kan allerlei gedrag vertonen. Ze kunnen onrustig zijn, of kunnen hun draai niet vinden. Ze gaan sneller en oppervlakkiger ademen. Als laatste vertonen ze krachtverlies van de achterpoten. Vaak gaan ze dan ook klaaglijk miauwen en zijn ze benauwd.

Bij echografisch onderzoek van het hart in Dierenkliniek Maaspoort kun je zien aan de karakteristieken van het hart of de kat een verhoogd risico heeft op trombose. Soms zetten we ze zelfs op anti-stollingsmiddelen, als aspirine.
Overigens is de veiligheidsmarge van aspirine bij de kat erg nauw, dus altijd toedienen op receptuur van ons.