Loading images...

Diagnose dracht

Wanneer de teef gedekt is, is het natuurlijk fijn om te weten of ze ook daadwerkelijk drachtig is geworden. Hiervoor zijn twee mogelijkheden: een echo of een röntgenfoto.

Echo

Door middel van een echo kunnen we de kleine pups vanaf ongeveer 28 dagen dracht in beeld brengen. Met een beetje geluk kunnen we ze zien bewegen en het hartje zien kloppen. We zullen proberen om het aantal puppies te tellen, maar dit is niet geheel betrouwbaar en geeft enkel een schatting van de grootte van het nest. Het kan zijn dat het daadwerkelijke aantal pups iets lager of hoger uitvalt.

Röntgenfoto

Na ongeveer 49 dagen dracht zijn de botten van de pups zodanig verbeend dat we ze kunnen zien op een rontgenfoto. Dit is het moment waarop de pups geteld kunnen worden en de nestgrootte vastgesteld kan worden. Dit is handig om te weten omdat bij een klein aantal pups de dracht vaak wat langer duurt dan bij een groot nest. De pups kunnen dan langer doorgroeien waardoor het risico bestaat dat ze te groot worden voor een ongecompliceerde bevalling. Daarnaast weet u hoeveel pups u kunt verwachten bij de bevalling. Het nadeel van een rontgenfoto is dat het helaas niet mogelijk is om de levensvatbaarheid van de pups te evalueren.

dracht