Loading images...

Na de bevalling – de teef

Gedrag, eetlust en ontlasting

Een bevalling kost behoorlijk wat energie en het is dan ook normaal dat de teef na de bevalling even bij moet komen. Nadat ze de pups verzorgt heeft zal ze veel willen slapen. Het kan zijn dat ze het nest niet uit wil komen om te eten, dan kunt u haar voer in het nest aanbieden. Raak niet direct in paniek als ze minder eetlust heeft dan voorheen, dit moet echter na een aantal dagen wel weer bijtrekken. De ontlasting kan in de eerstvolgende dagen na de bevalling wat dunner zijn dan normaal door het eten van de nageboorte.

Vaginale uitvloeiing

De vaginale uitvloeiing is net na de bevalling soms wat groen, maar wordt daarna rood. De hoeveelheid uitvloeiing is afhankelijk van de worpgrootte. Na 1-2 weken wordt de uitvloeiing lichter van kleur en stopt na ongeveer 3 weken.

Melkklieren

De melkklieren van de teef zorgen voor de melk waar de pups van groeien. Het is belangrijk om deze melkklieren regelmatig te controleren op warmte, zwelling en/of pijnlijkheid. Ze horen soepel te zijn en er mogen geen harde schijven in de melkklieren voelbaar zijn. Wanneer dat wel het geval is zou er een borstontsteking kunnen spelen.

Voeding

Na de bevalling moet de teef een flinke hoeveelheid melk produceren om haar pups te onderhouden, ook dit kost veel energie. Afhankelijk van de nestgrootte (in relatie tot het ras) heeft ze een bepaalde hoeveelheid voeding nodig. Bij een kleine worp (<4 pups) is de geschatte hoeveelheid voeding ongeveer 2x ‘onderhoud’. Met onderhoud bedoelen we de hoeveelheid voeding die ze voor de dracht kreeg. Bij een middelgrote worp (5-8 pups) is dat 3x onderhoud en bij een groot nest (>10 pups) zelfs 4x onderhoud.

Wanneer de pups ongeveer 4 weken oud zijn gaan ze naast moedermelk ook kleine hoeveelheden vast voedsel tot zich nemen. Langzaam kunt u de teef wat minder voer geven zodat de melkproductie al wat afneemt. Wanneer de pups minimaal 7 weken oud zijn mogen ze gespeend worden. Spenen houdt in dat ze helemaal overgaan van moedermelk naar vast voedsel en dit is een geleidelijk proces. Wanneer de pups niet meer zogen moet de teef stoppen met de melkproductie vanwege het risico op melkklierontsteking. De melkproductie wordt een halt toegeroepen door fors minder voeding te geven. U kunt het volgende schema aanhouden als richtlijn:

Dag van spenen: geen voeding
Dag 1: ¼ onderhoud (= hoeveelheid voeding die ze voor de dracht kreeg)
Dag 2: ½ onderhoud
Dag 3: ¾ onderhoud
Dag 4: 1x onderhoud